Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v únorovém čísle Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět aktuálně otevřené výzvy a dále Vás seznámíme s připravovanými výzvami OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které by měly být dle předběžného harmonogramu vyhlášeny v nejbližších měsících. Grantová agentura ČR vyhlásila výzvu pro zapojení vědeckých týmů do mezinárodní spolupráce v rámci témat a směrů současné vědy. Grantová agentura ČR bude podporovat také mladé nadějné vědecké pracovníky v oblasti základního výzkumu. Příjem žádostí v těchto programech je do 31. 3. 2015. Projekty z oblasti ochrany životního prostředí, které mají přímý přeshraniční vliv na Německo nebo se zaměřují na zlepšení ochrany klimatu budou podpořeny do 31. 3. 2015 z dotačního programu pro česko-německé pilotní projekty. Až do konce roku bude možné podávat žádosti na podporu účasti českých filmů na mezinárodních festivalech.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Bc. Kateřina Čočková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Bc. Kateřina Čočková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Na to, že máme již třetí měsíc roku 2015, nás řídící orgány všech operačních programů napínají s informacemi o detailních podmínkách výzev, jak jen to jde. V polovině měsíce nás však příjemně překvapil Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který zveřejnil přesnější podobu všech programů, na které se mohou podnikatelé těšit.

Výzvy by měly být vyhlášeny na přelomu března/dubna a samotný příjem žádostí bude spuštěn v červnu 2015.

Míra podpory bude u většiny programů dle velikosti podniku – malý 45 %, střední 35 % a velký podnik 25 %. Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti CZ-NACE. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Mezi nejzajímavější programy budou patřit:

  • Program Inovace = pro podniky, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.
  • Program Technologie = pro mikropodniky, malé a střední podniky na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí. Minimální dotace na projekt činí 100 000 Kč pro drobné podniky a 1 mil. Kč pro malé a střední podniky.
  • Program Nemovitosti = umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny. Finanční prostředky lze v tomto programu využít v rámci dotace a také jako finanční nástroj v podobě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice apod.
  • Program Školicí střediska = lze využít na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví. Vždy musí být školeni zaměstnanci a zaměstnavatelé příslušného podniku.
  • Program Úspory energie = podporuje zateplení, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Finanční prostředky lze v tomto programu využít v rámci dotace a také jako finanční nástroj v podobě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
Aktualizovanou podobu všech programů naleznete také na našich stránkách pod tímto odkazem.

Grantová agentura ČR vyhlásila výzvy, které podporují jednak zapojení vědeckých týmů zemí do mezinárodní spolupráce v rámci interdisciplinárních a perspektivních témat a směrů současné vědy a také juniorské projekty s mladými vědeckými pracovníky, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Příjem žádostí v obou programech potrvá do 31. 3. 2015. Více informací o této zajímavé výzvě se dozvíte zde.

Dotační Manager

Německé Spolkové ministerstvo životního prostředí podporuje pilotní projekty z oblasti ochrany životního prostředí, které mají přímý přeshraniční vliv na Německo nebo se zaměřují na zlepšení ochrany klimatu. Program v první řadě sleduje společné ekologické cíle, nikoli zlepšování infrastruktury, na něž se zaměřují např. programy EU. Firmy mohou získat investiční podporu mezi 40 a 60 % nákladů. Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2015. Přečtěte si více informací pod tímto odkazem.


Dotace na účast českých filmů v oficiálních sekcích mezinárodních festivalů a na prestižních artových festivalech lze získat až do 31. 12. 2015. Podpořena bude mezinárodní distribuce, propagace českých filmů a kinematografie na mezinárodním poli. Více informací se dočtete zde.