Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v březnovém čísle Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve Vás však seznámíme se změnami, které čekají příjemce dotací v operačním programu Životní prostředí a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2 výzvy na podporu na mezinárodních veletrzích a výstavách a na zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. V rámci programu EuropeanPioneers mohou malé a střední podniky získat dotaci ve výší 50 až 250 tis. euro na tvorbu aplikací. Organizace IC InnoEnergy podporuje inovativní produkty a služby v poslední fázi procesu vstupu na trh. Konsorcia tak mohou získat finance na inovativní produkty ve vývojovém stádiu. V neposlední řadě Vám představíme výzvu vyhlášenou v rámci programu Central Europe.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Novinky z OP ŽP a OP PIK 2014-2020
Přestože již rok máme využívat finance z evropských fondů 2014-2020, nebyla dosud vyhlášena žádná výzva. Na veřejnost už však pronikají informace o zásadních změnách, které budou aktuální období provázet. Nové výzvy z OP ŽP by měly být vyhlášeny každým dnem. Mezi zásadní změny patří, že již nebude možné po podání žádosti doplnit na vyzvání Fondu formální náležitosti žádosti (například chybějící přílohy apod.) a o dotaci nebudou moci žádat fyzické osoby nepodnikající.

První výzvy v OP PIK mají být zveřejněny již na konci dubna. Zaměstnanci agentury Czechinvest však nepodléhají služebnímu zákonu a proto nemůžou spravovat tento program. Aktuální zprávy spekulují o tom, zda bude část Czechinvestu vyčleněna a zahrnuta pod služební zákon či program přejde přímo pod úředníky MPO.

Rozšiřte náš tým!
Naše společnost hledá do svého týmu novou posilu na pozici team leadera/konzultanta OP ŽP projektů a dále posilu do obchodního týmu, obě pozice jsou otevřeny pro pobočku Praha nebo Písek. Pokud máte relevantní zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat na dotazy@cyrrusadvisory.cz. Kompletní znění inzerátů naleznete zde.

Dotační Manager

Fyzické a právnické osoby podnikající na území ČR v rezortu zemědělství a zpracování zemědělských výrobků mohou získat dotaci na úhradu nájmu výstavní plochy bez vybavení, úhradu cestovních nákladů a úhradu registračního poplatku. Výše příspěvku je maximálně 100 000 Kč na žadatele a výstavu či veletrh. Podrobnější informace naleznete zde.

Výrobci potravin mohou využít podporu na zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Dotaci je možné využít na modernizaci výrobních zařízení, zavádění nových technologií či investice související s diverzifikací provozu provozovny. Detailnější seznam podporovaných aktivit najdete zde.


Dotaci ve výši 50 až 250 tis. euro na tvorbu aplikací je možné získat v rámci programu EuropeanPioneers. Podpora je určena start-upům, malým a středním podnikům. Kromě finanční podpory získají účastníci bezplatný přístup k moderním technologiím FIWARE, technickou podporu, řadu užitečných finančních, marketingových a podnikatelských rad a mohou se účastnit i workshopů a seminářů. Více o této výzvě se dočtete zde.

Organizace IC InnoEnergy podporuje inovativní produkty a služby v poslední fázi procesu vstupu na trh. Konsorcia složená z veřejného a soukromého sektoru tak mohou získat finance na inovativní produkty ve vývojovém stádiu zaměřené na snižování energetických nákladů, zvyšování provozní bezpečnosti a spolehlivosti, snižování emisí skleníkových plynů a další. Přečtěte si více informací pod tímto odkazem.

V rámci programu Central Europe byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí. Finanční podporu je možné získat až do 13. 4. 2015 na projekty ze 4 prioritních os. Spolupráce mezi subjekty může být realizována v oblasti nízkouhlíkových strategií, dopravy či přírodních a kulturních zdrojích. Detailnější informace o této výzvě naleznete zde.