Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v březnovém čísle Vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve Vás však seznámíme se změnami, které čekají příjemce dotací v novém programovém období 2014-2020. Z aktuálně otevřených výzev mohou obce získat dotaci na vytvoření ucelené bezbariérové trasy. Žádosti je možné předkládat do 7. 5. 2015. Příspěvky na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky vyhlásil Hasičský záchranný sbor ČR. Výše dotace bude poskytována v rozmezí 1-2,5 mil. Kč. Československá obchodní banka vyhlásila grantové kolo v programu „souSedíme si“, v rámci kterého jsou podporovány projekty zaměřené na rozvíjení sousedských komunit a zlepšování sousedských vztahů. V neposlední řadě Vám představíme výzvu vyhlášenou v rámci programu Central Europe.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Bc. Kateřina Čočková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Bc. Kateřina Čočková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Novinky z PO 2014-2020
Přestože již rok máme využívat finance z evropských fondů 2014-2020, nebyla dosud vyhlášena žádná výzva. Na veřejnost už však pronikají informace o zásadních změnách, které budou aktuální období provázet. Nové výzvy z OP ŽP by měly být vyhlášeny každým dnem. Mezi zásadní změny patří, že již nebude možné po podání žádosti doplnit na vyzvání Fondu formální náležitosti žádosti (například chybějící přílohy apod.) a o dotaci nebudou moci žádat fyzické osoby nepodnikající.

Města a obce bez ohledu na počet obyvatel mohou získat dotaci na vytvoření ucelené bezbariérové trasy. Podporovány budou komplexní návrhy na odstranění bariér ve městě. Součástí mohou být i dílčí projekty na stavební úpravy budov ležících na navržené trase nebo na odstranění bariér v dopravě (úprava dopravních prostředků MHD a komunikací). Záměry je možné předkládat do 7. 5. 2015. Detailnější informace o programu naleznete zde.

Dotační Manager

Hasičský záchranný sbor ČR vyhlásil dotační titul na reprodukci požární techniky. V rámci tohoto programu mohou vybrané obce získat příspěvek v rozmezí 1-2,5 mil. Kč na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky. Více o této výzvě se dočtete zde.

Finanční podporu až ve výši 100 000 Kč z programu Česloslovenské obchodní banky „souSedíme si“ mohou získat obce na projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života, na péči o místní kulturu a přírodní dědictví. Žádosti je možné podávat do 15. 4. 2015. Detailnější seznam podporovaných aktivit naleznete zde.


V rámci programu Central Europe byla vyhlášena 1. výzva k předkládání žádostí. Finanční podporu je možné získat až do 13. 4. 2015 na projekty ze 4 prioritních os. Spolupráce mezi subjekty může být realizována v oblasti nízkouhlíkových strategií, dopravy či přírodních a kulturních zdrojích. Detailnější informace o této výzvě naleznete zde.