Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro soukromý sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v dubnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací a grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíte s aktuálně vyhlášenými výzvami z nového operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. V rámci nich mohou žadatelé získat dotaci na nákup stroje, výstavbu a rekonstrukci školicích středisek, na zateplení nebo na vývoj nových produktů a služeb. Mezi další aktuálně vyhlášené výzvy patří podpora pro zemědělské podnikatele, podpora na digitalizaci kin nebo realizace jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky či jazykové kurzy pro učitele v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V neposlední řadě mohou výzkumné instituce, malé a střední podniky získat podporu na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích z technologické iniciativy ECSEL.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Soňa Došková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Soňa Došková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Novinky z OP PIK 2014-2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu konečně vyhlásilo 11 výzev v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Mezi aktuálně vyhlášené programy patří Úspory energie, Technologie, Školicí střediska, Nemovitosti, Inovace, ICT a sdílené služby, Marketing, Spolupráce, Potenciál, Partnerství a Aplikace. Příjem předběžných žádostí bude spouštěn od června 2015. Plné žádosti pak budou moci žadatelé podávat od září 2015. Program Technologie je v této první vlně žádostí určen pouze pro mikropodniky s podnikatelskou historií do 3 let. V druhé vlně žádostí bude program Technologie určen pro malé a střední podniky. Podrobnější informace o aktuálně vyhlášených výzvách naleznete vždy pod patřičným odkazem.

Zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec, který obhospodařuje půdu, která je evidována v registru LPIS může využít Jednotné žádosti pro období 2015-2020. V rámci jednotné žádosti je možné žádat o podporu pro mladé zemědělce, jednotnou platbu na plochu (SAPS) nebo podporu vázanou na produkci (brambor, chmele, cukrové řepy apod.). Detailnější informace o podporovaných aktivitách naleznete zde.

Fyzické či právnické osoby provozující kino mohou získat finanční příspěvek na digitalizaci kin. V rámci této výzvy budou upřednostňována kina s diverzifikovaným programem po stránce dramaturgické, žánrové a druhové aj. či s vyšším počtem filmových projekcí. Uzávěrka příjmu žádostí je 8. 5. 2015. Více se o této výzvě dočtete zde.


Základní a střední školy mohou využít dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci této výzvy je možné realizovat jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky, čtenářské dílny či zahraniční jazykový kurz pro učitele. Dotace bude poskytována ve výši 100 % a maximálně lze na 1 projekt získat částku 1 mil. Kč. Podrobnější informace o výzvě a délce trvání projektů se dočtete zde.

Podporu na projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích je možné získat z technologické iniciativy ECSEL. V rámci této iniciativy mohou výzkumné organizace, malé a střední podniky získat podporu ve výši 15 – 40 % nákladů projektu. Koncepty je možné podávat do 12. 5. 2015. Podrobnější informace o této iniciativě naleznete zde.

Dotační Manager