Pro správné zobrazení povolte obrázky ↑
Aktuální dotace pro veřejný sektor

Vážení čtenáři Dotačních novin. I v květnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ze světa dotací i grantů. Samozřejmě nebudou chybět ani informace o aktuálně otevřených výzvách. Nejprve vás však seznámíme se zveřejněnými avízy výzev z operačního programu Životní prostředí. V první vlně sběru žádostí tak budou moci obce získat dotaci na pořízení kontejnerů, výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a kompostáren, sanaci vážně kontaminovaných lokalit a na výměnu stacionárních zdrojů. Dále vám přinášíme informace ohledně budování a výstavby mateřských školek, jenž bude podporována z OP Zaměstnanost. Žádosti o dotaci na výstavbu komunitních domů seniorů mohou obce předkládat až do 30. 6. 2015. Mezi další aktuálně otevřené výzvy patří program na restaurování movitých památek vyhlášený ministerstvem kultury.

Příjemné čtení přeje redakce portálu www.dotacni.info.
Ing. Petra Králíčková
Pokud Vám nebude cokoliv jasné a budete potřebovat konzultovat možnosti dotace pro Vaše projekty, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.

Ing. Petra Králíčková

Konzultant CYRRUS ADVISORY, a.s.

Avíza výzev z OP Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo avíza výzev pro podávání žádostí o dotaci. V rámci prvních výzev bude mezi žadatele rozdělena částka ve výši necelých 8 mld. Kč. Subjekty veřejného sektoru budou moci podávat až do 14. 10. 2015 žádosti na Posílení přirození funkce krajiny a na Zlepšování kvality prostředí v sídlech. Až do 13. 11. 2015 bude otevřena výzva z prioritní osy Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, kterou mohou obce využít na pořízení kontejnerů, výstavbu a modernizaci sběrných dvorů a kompostáren či sanaci vážně kontaminovaných lokalit. Na náhradu a rekonstrukci spalovacích či ostatních stacionárních zdrojů bude určena výzva z prioritní osy Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Podpora z OP životní prostředí bude poskytována až do výše 85 %. Podrobnější informace o podporovaných aktivitách naleznete vždy pod příslušným odkazem.

JTS CZ

Operační program Zaměstnanost bude v letech 2014-2020 podporovat budování a provoz mateřských školek a zařízení pro péči o děti předškolního věku. Výzva by měla být dle předběžných informací vyhlášena v říjnu a mezi uznatelné náklady by měly spadat stavební úpravy, vybavení prostor, mzdy zaměstnanců a další náklady spjaté s provozem. Obce by mohly získat podporu až ve výši 95 %. Podrobnější informace naleznete v tomto článku.
Dotační Manager

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na výstavbu komunitních domů pro seniory. Výzva je určena právnickým ale i fyzickým osobám podnikajícím a je otevřena do 30. 6. 2015. Podmínkou je vybudování minimálně 10 a maximálně 25 bytů. Maximální výše podpory na jeden byt je 650 000 Kč. Detailnější informace o dané výzvě naleznete pod tímto odkazem.

Program ministerstva kultury je určen na restaurování movitých kulturních památek, zejména pokud jde o obnovu uměleckých děl, které se nachází v budovách veřejně přístupných veřejnosti a slouží k výchovně-vzdělávacím, náboženským a kulturním účelům. Žádosti je možné předkládat až do konce června 2015. Podrobnější informace naleznete zde.