Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

2.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP- Podpora infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

hra
Share Button

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity:
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • Zařízení péče o děti do 3 let.
  • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol:
  • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání:
  • Podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol (pokud dojde k navýšení kapacity zařízení).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.398/2009 Sb.
  • Nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách:
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb..
  • Nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
 • Bude se jednat o aktivity, vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 600 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
 • Výdaje na realizaci projektu za hranici MAS Sdružení Západní Krušnohoří jsou nezpůsobilé.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>