Přeskočit na obsah

Největší portál

o dotacích v ČR

společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Zde

Přehled dotací na jednom místě

Mám šanci získat dotaci?

Konzultace zdarma

Zde
Dotační info

Buďte v obraze, od toho jsou tady

Dotační Noviny

Přehled vybraných výzev z veřejného nebo soukromého sektoru vám ZDARMA každý měsíc pošleme na e‑mail.

Zasílání
Dotačních novin

Mám zájem o Dotační noviny pro: 

Proč svěřit váš projekt nám?

Reference
Zkušenosti
Unikátní projekty
Pomáháme
Ušetříte
Dotační Manager

je nejširší a nejpřehlednější databáze dotačních výzev ze soukromého, veřejného i neziskového sektoru.

Věděli jste, že každý měsíc přibude v českém prostředí až 400 nových dotačních výzev? A propadáte zoufalství, že v tomhle se nikdy nemůžete vyznat? My máme řešení!

Podívejte se na demo verzi ZDARMA!

Vyzkoušet
Dotační Manager
Cover for Dotace z EU - Dotacni.info
5,939
Dotace z EU - Dotacni.info

Dotace z EU — Dotacni.info

Váš průvodce světem dotací. Dotace z EU ihned a bez starostí! Volejte zdarma 800 44 33 00

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO 24 HODIN! 🕛Zpracujeme vám dokumentaci k výběrovému řízení do 24 hodin! Stačí jen zadat základní informace o vašem plánovaném výběrovém řízení a druhý den máte podklady ve vaší e‑mailové schránce! 📧 Nevěříte?#dotace #vyberoverizeni #24hodin #dokumentace #verejnazakazka See MoreSee Less
View on Facebook
TIP NA VÝZVU pro #verejnysektor 💧🌳Operační program Životní prostředí (OPŽP) vyhlásil výzvy na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží) a vegetačních krajinných prvků (biocenter a biokoridorů).🍀 Příjemci podpory: Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby nepodnikající a fyzické osoby podnikající.🍀 Na co lze podporu získat: Vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní nebo vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím), výstavbu nových malých vodních tůní, případně komplexní rekonstrukci MVN, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků, obnovu říčních ramen v nivě vodního toku nebo podpůrná opatření na vodním toku a v nivě, založení a/nebo obnovu stromořadí, solitérních stromů, mezí, větrolamů atp.🍀 Míra podpory: Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů (dle aktivity).🍀 Příjem žádostí: Od 12. 7. 2023 do 26. 4. 2024.Více informací o výzvách naleznete na našich webových stránkách zde:Výzva 47. pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina: buff.ly/3rZ1hhqVýzva 46. pro Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj: buff.ly/47y3qRw#opzp #dotace #zivotniprostredi #vodniprvky #vegetacniprvky See MoreSee Less
View on Facebook
DOTAČNÍ NOVINY 📜Dnes pro vás z #verejnysektor vybíráme informace o:👉 výzvě na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice,👉 výzvě na podporu tvorby nových a obnovy stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží) a vegetačních krajinných prvků,👉 výzvě na podporu zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti sytému zdravotní péče a přechod od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.Nechte si zasílat Dotační noviny ZDARMA přímo do vaší schránky a žádná zajímavá výzva už vám neunikne. 📭buff.ly/48dcPhZ See MoreSee Less
View on Facebook
DOTAČNÍ NOVINY 📜Dnes pro vás ze #soukromysektor vybíráme informace o:👉 až 65% podpoře na rozvoj malých vodních elektráren prostřednictvím výstavby a modernizace,👉 až 65% podpoře na pořízení technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě,👉 až 90% podpoře na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru,👉 až 50% podpoře na pořízení nových strojů, technologických zařízení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. Pro jednotlivá území jsou konkrétní výzvy vyhlašovány prostřednictvím místních akčních skupin (MAS).Nechte si zasílat Dotační noviny ZDARMA přímo do vaší schránky a žádná zajímavá výzva už vám neunikne. 📭buff.ly/45USCLF See MoreSee Less
View on Facebook
Chtěli byste získat dotaci ve výzvách IROP, kde hraje zásadní roli čas❓Příkladem by mohly být výzvy 111 a 112, kde bylo podáno 736 projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci škol, a právě čas podání žádosti byl klíčovým faktorem pro přidělení podpory.Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme se snažili od MMR získat více indicií o tom, jak proces hodnocení probíhal, abychom si mohli odvodit, jaký přístup k vyplňování žádosti se žadatelům nejvíce vyplatil.Nejzajímavější závěry vám přinášíme v našem článku… 👇buff.ly/44wTfd9#dotace #IROP #MMR #transparentnost #podpora See MoreSee Less
View on Facebook

Jsme aktivní i na sociálních sítích, sledujte nás!

Příspěvky o nových zajímavých výzvách a jiné aktuality o dotacích přidáváme každý týden, aby vám již žádná novinka neutekla.

Naším cílem je sdílet s vámi všechny důležité informace, které vám pomůžou dokončit právě váš milionový projekt.

    Mám šanci získat dotaci? Chci konzultaci zdarma

    Nahoru