Přeskočit na obsah

Největší portál

o dotacích v ČR

společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Zde

Přehled dotací na jednom místě

Mám šanci získat dotaci?

Konzultace zdarma

Zde
Dotační info

Buďte v obraze, od toho jsou tady

Dotační Noviny

Přehled vybraných výzev z veřejného nebo soukromého sektoru vám ZDARMA každý měsíc pošleme na e‑mail.

Zasílání
Dotačních novin

Mám zájem o Dotační noviny pro: 

Proč svěřit váš projekt nám?

Reference
Zkušenosti
Unikátní projekty
Pomáháme
Ušetříte
Dotační Manager

je nejširší a nejpřehlednější databáze dotačních výzev ze soukromého, veřejného i neziskového sektoru.

Věděli jste, že každý měsíc přibude v českém prostředí až 400 nových dotačních výzev? A propadáte zoufalství, že v tomhle se nikdy nemůžete vyznat? My máme řešení!

Podívejte se na demo verzi ZDARMA!

Vyzkoušet
Dotační Manager
Cover for Dotace z EU - Dotacni.info
5,918
Dotace z EU - Dotacni.info

Dotace z EU — Dotacni.info

Váš průvodce světem dotací. Dotace z EU ihned a bez starostí! Volejte zdarma 800 44 33 00

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO 24 HODIN! 🕛Zpracujeme vám dokumentaci k výběrovému řízení do 24 hodin! Stačí jen zadat základní informace o vašem plánovaném výběrovém řízení a druhý den máte podklady ve vaší e‑mailové schránce. 📧 Nevěříte?#dotace #vyberoverizeni #24hodin #dokumentace #verejnazakazka See MoreSee Less
View on Facebook
TIP NA VÝZVU pro #soukromysektor 👨‍🔬🔎Nedávno byla vyhlášena dlouho a nedočkavě očekávaná 9. veřejná soutěž programu TREND, podprogramu „Nováčci“ Technologické agentury ČR.Díky této dotační příležitosti můžete snadno nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Výzva je určena těm žadatelům, kteří nerealizovali na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací (podpořit je možné podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV nad 1 mil. Kč).👉 Příjemci podpory: hlavním žadatelem může být pouze podnik (tzn. právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo vykonávající hospodářskou činnost ve smyslu čl. 1 Přílohy 1 Nařízení) a dalším žadatelem musí být vždy minimálně jedna výzkumná organizace. Dále mohou být zapojeny i další podniky a další výzkumné organizace.👉 Na co lze dotaci získat: na osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniku a ostatní podpůrný personál (vč. odvodů za zaměstnavatele), náklady na materiál, stroje, přístroje a vybavení související úzce s řešením projektu, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby výlučně pro účely projektu.👉 Výše podpory: max. 80 % z celkových způsobilých výdajů a max. 15 mil. Kč na projekt.👉 Příjem žádostí: od 24. 11. 2022 do 11. 1. 2023.Více informací o výzvách naleznete na našich webových stránkách zde:buff.ly/3FrBgeR📞 538 338 802#soukromysektor #TACR #novacci #TREND #vyzkum #vyvoj See MoreSee Less
View on Facebook
VÍTE, JAK VLASTNĚ FUNGUJE DOTAČNÍ PROCES? 🤔 – DÍL 3Pojďme si představit všechny fáze! Celý dotační proces se skládá z:1) PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE – Příprava2) PROJEKTOVÁ FÁZE – Realizace3) POPROJEKTOVÁ FÁZE – Udržitelnost👇 Dnes pokračujeme dílem 3 – POPROJEKTOVÁ FÁZE 👇📌) PUBLICITA: Povinná publicita je součástí každého projektu, avšak dle výše výdajů na projekt se může její plnění lišit. Některým projektům postačí uvést logo a text na webové stránky žadatele anebo vyvěsit plakát na viditelné místo související s projektem, jiné bude nutné propagovat stálou pamětní deskou apod.📌) ZPRÁVA O REALIZACI: Na závěr akce je nutné zaslat poskytovateli dotace veškeré podklady, které dokazují splnění všech požadavků, které byly nastavené na začátku. Jakmile poskytovatel závěrečné vyhodnocení akce potvrdí, začíná období udržitelnosti.📌) UDRŽITELNOST A MONITORING: Proplacením dotace a schválením závěrečného vyhodnocení akce projekt nekončí. Žadatel se zavazuje dodržet výstupy projektu po dobu několika let, o čemž každoročně může informovat poskytovatele dotace zprávami o udržitelnosti. Zároveň může kdykoli přijít kontrola a zpětně uvalit sankce za jejich nedodržení.Se všemi částmi dotace vám rádi pomůžeme. Neváhejte nás oslovit!📧 info@dotacni.info See MoreSee Less
View on Facebook
TIP NA VÝZVU pro #verejnysektor 🏬Pro tento týden jsme pro vás vybrali opět výzvu z veřejného sektoru. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 1. výzvu Podpora bydlení, podprogramu Bytové domy bez bariér pro rok 2023. Cílem této podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu. Výše alokace pro tuto výzvu je 80 mil. Kč.👉 Příjemci podpory: vlastníci nebo spoluvlastníci bytového domu, společenství vlastníků, vlastníci nebo spoluvlastníci jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo.👉 Na co lze dotaci získat: na výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a na úpravy přístupu do bytového domu a do výtahu.👉 Výše podpory: 50 % z celkových uznatelných nákladů.👉 Příjem žádostí: od 08.11.2022 do 20.12.2022.Více informací o výzvě naleznete na našich webových stránkách zde: buff.ly/3U3fF0t📞538 338 801#MMR #bytovedomy #vytahy #verejnysektor See MoreSee Less
View on Facebook

Jsme aktivní i na sociálních sítích, sledujte nás!

Příspěvky o nových zajímavých výzvách a jiné aktuality o dotacích přidáváme každý týden, aby vám již žádná novinka neutekla.

Naším cílem je sdílet s vámi všechny důležité informace, které vám pomůžou dokončit právě váš milionový projekt.

    Mám šanci získat dotaci? Chci konzultaci zdarma

    Nahoru