Přeskočit na obsah

Smluvní podmínky

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používání těchto webových stránek, případně nám položíte dotaz nebo zavoláte, souhlasíte s dodržováním následujících podmínek použití, které spolu se zásadami ochrany soukromí stanovují vztah portálu dotacni.info s vámi, uživateli webových stránek. Pokud nesouhlasíte s kteroukoli částí těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Používání těchto webových stránek se řídí následujícími podmínkami:

  • Obsah webových stránek je určen pouze pro získání a využití obecných informací. Obsah může být upraven bez předchozího upozornění.
  • Na informace uváděné na našich stránkách a v odpovědích na vaše dotazy není poskytována žádná záruka, jak provozovatele, tak třetích stran, co se týče přesnosti, časových údajů, plnění, kompletnosti nebo vhodnost informací a materiálů nalezených nebo nabízených na těchto webových stránkách k jakýmkoliv účelům.
  • Uživatel webu bere na vědomí, že uvedené informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby. Provozovatel se výslovně zříká odpovědnosti za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
  • Použití jakýchkoliv informací nebo materiálů uvedených na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím odpovědí získaných od našich konzultantů je výhradně na vlastní nebezpečí, za které provozovatel nenese odpovědnost.
  • Je na vlastní zodpovědnost uživatele webu, aby se ujistil, že všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím těchto webových stránek, splňují jeho specifické požadavky
  • Webové stránky obsahují materiály, které jsou ve vlastnictví nebo podléhají licenci provozovatele webu. Jedná se především o design, rozložení, obsah, vzhled a grafiku.
  • Další využití, jinak než v souladu s autorským právem, které je součástí těchto podmínek, je zakázáno. Všechny ochranné známky užívané na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, nebo nepodléhají licenci provozovatele, jsou na webových stránkách označeny.
  • Neoprávněné užívání našich webových stránek může vést k nároku na náhradu škody a / nebo může být považováno za trestný čin.
  • Dotacni.info může obsahovat také odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro pohodlí uživatelů k poskytnutí dodatečných informací, což neznamená, že tyto stránky podporujeme a schvalujeme veškeré uvedené informace. Provozovatel webu dotacni.info se zříká jakékoliv odpovědnosti plynoucí z obsahu stránek, na něž náš web odkazuje.
  • Používání této webové stránky a jakékoliv spory z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Nahoru