Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

3. výzva PRV – MAS Jemnicko

tomatoes-19619_960_720 (1)
Share Button

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 5. do 11. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Podpora nezemědělského podnikání – Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • B Zlepšování infrastruktury pro cestovní ruch – Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení.
 • C Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů – Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh.
 • D Zvyšování konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů – Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • E Investice do zemědělské infrastruktury - Obec nebo zemědělský podnikatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Podpora nezemědělského podnikání.
 • B Zlepšování infrastruktury pro cestovní ruch.
 • C Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a zpracování lesnických produktů.
 • D Zvyšování konkurenceschopnosti zpracování zemědělských produktů.
 • E Investice do zemědělské infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro výzvu typu A činí 3 000 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu B činí 1 000 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu C činí    600 000 Kč
 • Celková alokace pro výzvu typu D činí    400 000 Kč.
 • Celková alokace pro výzvu typu E činí 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu A činnosti sportovní, zábavní, rekreační činnosti, stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.
 • U výzvy typu B projekty musí být realizovány na PUPFL s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 2000.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>