Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji

475970
Share Button

Dotace na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, pedagogové, cílové skupiny dospělé veřejnosti (pracovníci a představitelé veřejné správy, pracovníci různých hospodářských odvětví, členové profesních a zájmových skupin), nejširší veřejnost v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 6. 2. 2017 do 24. 3. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obce Královéhradeckého kraje.
 • Právnické a fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, odborných exkurzí do chráněných lokalit, terénních cvičení, kempů, brigád, výstav, naučných a osvětových materiálů, naučných stezek atd.
 • Podpora realizace „zelené školní učebny“ – přeměny tradičních školních zahrad na přírodě blízké prostředí a jejich využití v rámci EVVO, podpora výsadby rostlin a stromů, vybavení, krmítka, hnízdní budky, meteorologické budky, sbírky hornin, botanické sbírky, kompost, naučné stezky, vybudování ukázky vodního/mokřadního ekosystému, základní stavební a terénní úpravy, projektová dokumentace.
 • Podpora přeměny zahrad u mateřských školek na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních mateřských školek – nákup vybavení a herních prvků z přírodního materiálu, výsadba rostlin, vytváření terénních nerovností, nákup materiálu (dřevo, mulčovací kůra, kačírek), stavby z vrbiček, apod.
 • Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit – projektová dokumentace, realizace staveb, rekonstrukce, pořízení technického vybavení, materiálu a pomůcek investičního charakteru.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 150 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Délka projektu může být nejdéle 18 měsíců.
 • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>