Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v Královéhradeckém kraji

475970
Share Button

Dotace na zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel regionu – děti a mládež, pedagogové, cílové skupiny dospělé veřejnosti (pracovníci a představitelé veřejné správy, pracovníci různých hospodářských odvětví, členové profesních a zájmových skupin), nejširší veřejnost v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 02. 01. 2018 (8:00 hod.) do 31. 01. 2018 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnické a fyzické osoby, které v Královéhradeckém kraji vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora činnosti středisek ekologické výchovy.
 • Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, nakládání s odpady apod.
 • Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji.
 • Organizace krajských a národních kol celostátních soutěží zaměřených na oblast ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
 • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti.
 • Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou.
 • Tvorba nových či rozšíření stávajících naučných stezek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 70 000 Kč.
 • Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích žádosti je 70 %.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí realizovat na území Královéhradeckého kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>