Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

4.Výzva MAS Region Kunětické hory-IROP-Bezpečnost-I

images
Share Button

Dotace na zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům a na posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmů žádosti je 27. 10. 2017 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III).

Typy podporovaných projektů:

 • Stavební úpravy stanice základní složky IZS – JPO II a JPO III.
 • Vybudování stanice základní složky IZS – JPO II a JPO III změnou její dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.
 • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 300 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt činí 95 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Území MAS Region Kunětické hory vymezené ve schválené strategii CLLD. Místo realizace projektu nemusí pokrývat celé území MAS. V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku cyklostezek za hranicí území MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>