Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

8. Výzva MAS Opavsko – Sociální služby a sociální začleňování 2018

hand-2906458__340
Share Button

Dotace na sociální služby poskytované terénní a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány odlehčovací služby a krizová pomoc.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena 15. 1. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, NNO, Obce, Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, Dobrovolné svazky obcí, Vzdělávací a poradenské instituce, Školy a školská zařízení, Obchodní korporace, OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální služby:
  • Odborné sociální poradenství.
  • Terénní programy.
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
  • Raná péče.
  • Krizová pomoc.
  • Kontaktní centra.
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
  • Sociální rehabilitace.
  • Sociálně terapeutické dílny.
  • Služby následné péče.
  • Podpora samostatného bydlení
  • Osobní asistence.
  • Odlehčovací služby.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování.
 • Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 018 235 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Činnost komunitního centra musí mít vždy přímou vazbu na sociální začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení osob.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>