Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

ČRA – Podpora hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba SNNPR, Etiopie

shutterstock_151866899.jpg
Share Button

Dotace na vytvoření systému komunitního hospodaření s přírodními zdroji pro rozvoj udržitelné obživy ve woredách Senkura a Alaba v regionu Southern Nations, Nationalities, and Peoples‘ Region mohou získat nestátní neziskové organizace a další subjekty.

Příjem žádostí:

 • Příjem veškerých přihlášek končí dne 16. listopadu 2015 v 15 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústavy zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Obecně prospěšné společnosti, zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účelové zařízení registrované církví a náboženské společnosti, zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů.
 • Nadace a nadační fondy, zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Rehabilitace degradovaných půd ve vymezeném území.
 • Posílení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji (zemědělská půda).
 • Posílení kapacit místních institucí, spolupráce s FTCs (Farmers Training Centres).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu na období let 2016 – 2017 činí 12 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je na jeden projekt stanovena na 4 000 000,- Kč na rok 2016 a 8 000 000,- Kč na rok 2017.
 • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu.
 • V odůvodněných případech může poskytovatel dotace rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 95 % rozpočtovaných nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>