Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova

shutterstock_154144862.jpg
Share Button

O dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova mohou v roce 2016 žádat vlastníci historicky a architektonicky významných aj. staveb na území města Přerova do 29. února 2016 včetně.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • O dotaci může žádat vlastník stavby nebo jiná osoba oprávněná k provedení obnovy exteriéru takovéto stavby.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace může být poskytnuta pro účel obnovy exteriéru:
  • a) staveb v městské památkové zóně Přerov vymezené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č.476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny,
  • b) staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov vymezeném rozhodnutím Okresního úřadu Přerov, referátu kultury č.4/95 z 21.1.1995,
  • c) staveb v ochranném pásmu kulturní památky – městský park Michalov v Přerově, které bylo vyhlášeno rozhodnutím OkÚ Přerov, referátu kultury pod č. RK 28/93 dne 29.3.1993,
  • d) nemovitých kulturních památek (NKP) na území města Přerova, zapsaných v Ústředním seznamu NKP ČR,
  • e) ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Obnovou exteriéru se pro účely těchto zásad rozumí oprava nebo obnova vnější fasády, výplní otvorů, střešního pláště, klempířských prvků a uměleckých prvků, a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak z veřejně přístupných míst pohledově exponovaných plochách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>