Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách

Share Button

Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí pro získání dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Účelem poskytnutí dotace je podpořit pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.

Příjem žádostí:

 • Žádost lze podávat do 31. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Školy.
 • Školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Právnickým osobám působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy (sportovní činnost je činností hlavní).

Typy podporovaných projektů:

 • Pořádání oficiálních mistrovství na území Kraje, jejichž pořádání probíhá ve spolupráci s příslušným sportovním svazem.
 • V rámci celkových uznatelných nákladů lze hradit pouze tyto neinvestiční náklady prokazatelně související s pořádáním mistrovství:
  • Náklady na dopravu.
  • Náklady na ubytování a stravné účastníků po dobu mistrovství.
  • Náklady na rozhodčí.
  • Náklady na provozní zajištění mistrovství (nájem atd.).
  • Náklady na propagaci mistrovství, tiskové materiály, webové prezentace.
  • Nákup materiálu a služeb.
  • Odměny pro účastníky.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace může činit nejméně 5 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč.
 • Dotace může činit maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů mistrovství.
 • Souhrn poskytnutých dotací v kalendářním roce pro jednoho žadatele nepřesáhne 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Náklady, které si hradí účastníci mistrovství (ubytování, stravování, apod.), jsou považovány za neuznatelné náklady a nelze je tedy v závěrečném vyúčtování zahrnout do celkových nákladů mistrovství.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>