Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

EFEKT – 2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

shutterstock_154646885.jpg
Share Button

Předmětem dotace je podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci bytových domů.
 • Vlastníci objektů pro podnikatelské účely.
 • Vlastníci objektů ve veřejném sektoru.
 • Vlastníci rodinných domů.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Předmětem dotace je podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření bez využití investičních dotačních prostředků v podobě studie proveditelnosti nebo energetického posouzení.
  (2) Pro realizaci opatření, která vedou k úsporám energie, je podstatné povědomí o možnostech a způsobech, jaká opatření lze realizovat. Vlastník objektu, kde je možné dosáhnout úspory energie, by měl mít možnost porovnat, jaké varianty řešení jsou možné, jaký objem investičních prostředků bude potřebovat na realizaci jednotlivých opatření a zejména, co mu řešení přinese v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie. Podle svých možností a celkové efektivity řešení se rozhodne, jakou variantu zvolí a bude skutečně realizovat.
  (3) Tato aktivita je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie a národních programů.
  (4) Energeticky úsporné projekty a jejich řešení, použité materiály a provedení stavebních a montážních prací musí odpovídat platným předpisům ČR a platným ČSN, přičemž kvalita návrhu řešení a realizace opatření je hlavním rysem energeticky úsporného projektu.
  (5) Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat v následujících krocích:
  • a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;
   b) návrh technicky realizovatelných opatření, včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie;
   c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při max. dosažitelném objemu úspor energie a tím i max. snížení provozních nákladů souvisejícím se spotřebou energie;
   d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory:
  • vlastníci rodinných domů 30 000 Kč.
  • vlastníci bytových domů 50 000 Kč.
  • vlastníci objektů ve veřejném sektoru 100 000 Kč.
  • vlastníci objektů pro podnikatelské účely 200 000 Kč.
 • Maximální výše podpory činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Studie musí být vytvořena v roce poskytnutí dotace.
 • Navržená a vybraná varianta úsporných opatření musí být realizována do tří let od data poskytnutí dotace na vypracování studie.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>