Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Grantový program Podpora aktivit rodinné politiky na území hlavního města Prahy

dlane
Share Button

Dotace na podporu služeb pro rodiny na území hlavního města Prahy mohou získat poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 10. 2016 do 15. 11. 2016.

Příjemci podpory:

 • Způsobilým žadatelem jsou poskytovatelé služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu formou spolku, pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti, ústavu nebo jako církevní právnická osoba.

Typy podporovaných projektů:

 • Preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny (mateřská, rodinná, komunitní centra,slaďování pracovního a rodinného života, poradenství pro specifické oblasti).
  • Slaďování rodinného a pracovního života.
  • Podpora činnosti rodinných center.
  • Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ.
  • Vzdělávání, semináře pro rozvoj rodičovských kompetencí.
 • Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí.
  • Sanace rodiny.
  • Asistovaný styk rodičů s dětmi.
  • Podpora pobytových služeb při výkonu agendy SPOD.
  • Terapeutická práce s rodinou.
  • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života.
 • Náhradní rodinná péče
  • Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů a jejich podpora.
  • Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení.
 • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy.
  • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života.
 • Aktivizace rodin s dětmi – dobrovolnické služby.
  • Podpora vzdělávání dobrovolníků
  • Mentoringové dobrovolnictví v rodině.

 Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků určených pro rok 2016 pro program rodinná politika, určený pro služby v oblasti rodiny, je 14,4 mil. Kč.
 • Grant se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtových nákladů (výdajů) na schválený projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>