Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

IINTERREG V-A SK-CZ/2016/03

shutterstock_155351414.jpg
Share Button

Finanční podpora v rámci této výzvy je určena na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Celková alokace činí více jak 14 mil. EUR.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 10. 2016 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace; územní samospráva a její organizační složky; stát a organizační složky státu; organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí; zájmové sdružení právnických osob; okresní a krajské organizace cestovního ruchu; Evropské seskupení územní spolupráce.

Typy podporovaných projektů:

 • Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití.
 • Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k těmto památkám (značení, odpočívadla atd.) realizované formou doplňkových aktivit.
 • Plánování, příprava a budování cyklistických cest a turistických chodníků.
 • Investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s památkami prostřednictvím zlepšení stavu cest II. a III. třídy.
 • Činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví (tzn. spojení více objektů jako uceleného produktu pro návštěvníky).
 • Podpora zavádění služeb, které využívají potenciál přírodního a kulturního dědictví.
 • Aktivity na prezentaci formou doplňkových aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 14 332 000 EUR.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 20 000 EUR. Maximální výše dotace není stanovena.
 • Projekty budou financovány ze zdrojů EU až do výše 85 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen před předložením žádosti o dotaci vypracovat a předložit Žádost o aktivaci konta ve veřejné části ITMS2014+.
 • Každý projekt musí splňovat minimálně 3 z následujících kritérií spolupráce: společná příprava, realizace, personál nebo financování.
 • Maximální doba uskutečnění projektu je stanovena na 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>