Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Jihočeský kraj – Kotlíkové dotace

shutterstock_105337607.jpg
Share Button

Dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro vytápění rodinných domů za nové, ekologičtější způsoby vytápění a na drobná opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti vytápěných objektů, mohou získat obyvatelé Jihočeského kraje.  Alokovaná částka pro tuto výzvu představuje 200 milionů korun.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 30. 10. 2017 do 30. 6. 2018 do 14 hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (nepodnikající) vlastnící nebo spoluvlastnící rodinný dům v Jihočeském kraji určený k bydlení (dle katastru nemovitostí), který je jako primárním zdrojem vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
 • Manžel/ka, jenž/jež má rodinný dům, popř. bytovou jednotku v rodinném domě, popřípadě podíl na rodinném domě, ve společném jmění manželů, a to za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě s podáním žádosti o poskytnutí dotace a realizací výměny zdroje tepla a všech souvisejících opatření.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím 3., 4., a 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5 za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel výhradně na biomasu,
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše způsobilých výdajů žádosti fyzické osoby o poskytnutí dotace na výměnu zdroje tepla a související opatření bude v Jihočeském kraji činit:
  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;
  • max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
  • max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;
  • max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Vlastník/spoluvlastník nemovitosti nemusí mít v rodinném domě, kde dochází k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>