Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Kraj Vysočina – dotace na novou drobnou lesní techniku

Share Button

Dotace na drobnou lesní techniku je poskytována vlastníkům nebo nájemcům lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 13. 6. 2017 od 8:00 hod. do 14. 7. 2017 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace se poskytují pouze vlastníkům nebo nájemcům lesních pozemků, které se nacházejí na území Kraje Vysočina za kumulativního splnění níže uvedených podmínek:
  • Žadatelem nemůže být Česká republika, jí zřízená nebo založená osoba pověřená správou lesů v majetku státu.
  • Lesní majetek jednoho žadatele (příslušné lesní pozemky ve vlastnictví a nájmu) v Kraji Vysočina musí dosahovat ke dni podání žádosti výměry minimálně 5 ha a maximálně 50 ha.
  • Žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích.
  • Žadateli nebyla v roce 2016 pravomocně uložená sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem dotace (akce) je pořízení nové drobné lesní techniky:
  • Motorová pila.
  • Křovinořez.
  • Postřikovač.
 • Žadatel musí požádat minimálně o 2 různé předměty dotace (nelze však pořídit více kusů stejného předmětu dotace, např. 2 motorové pily).

Forma a výše podpory:

 • Příjemci může být poskytnuta dotace:
  • a) ve výši 23 000 Kč, pokud příjemce pořídí všechny 3 předměty dotace (motorová pila, křovinořez, postřikovač). Minimální celkové náklady musí v tomto případě dosáhnout částky 28 750 Kč. V případě, že celkové náklady akce přesáhnou částku 28 750 Kč, bude za celkové náklady akce považována částka 28 750 Kč.
  • b) ve výši 18 000 Kč, pokud příjemce pořídí 2 předměty dotace – motorovou pilu a křovinořez. Minimální celkové náklady musí v tomto případě dosáhnout částky 22 500 Kč. V případě, že celkové náklady akce přesáhnou částku 22 500 Kč, bude za celkové náklady akce považována částka 22 500 Kč.
  • c) ve výši 15 000 Kč, pokud příjemce pořídí 2 předměty dotace – motorovou pilu a postřikovač. Minimální celkové náklady musí v tomto případě dosáhnout částky 18 750 Kč. V případě, že celkové náklady akce přesáhnou částku 18 750 Kč, bude za celkové náklady akce považována částka 18 750 Kč.
  • d) ve výši 13 000 Kč, pokud příjemce pořídí 2 předměty dotace – křovinořez a postřikovač. Minimální celkové náklady musí v tomto případě dosáhnout částky 16 250 Kč. V případě, že celkové náklady akce přesáhnou částku 16 250 Kč, bude za celkové náklady akce považována částka 16 250 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace činí vždy 20 % celkových nákladů předmětu dotace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je povinen akci zrealizovat (nakoupit novou drobnou lesní techniku a provést úhradu nákladů) nejpozději k datu podání žádosti o poskytnutí dotace.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>