Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

KREATIVNÍ EVROPA (2014-2020) Dílčí program MEDIA- Podpora přístupu na trhy

shutterstock_149479127.jpg
Share Button

Dotace na usnadňování přístupu k oborovým obchodním akcím a trhům v audiovizuální oblasti, používání internetových obchodních nástrojů v Unii i mimo ni, usnadnění pohybu evropských filmů na celém světě a mezinárodních filmů v Unii na všech distribučních platformách prostřednictvím projektů mezinárodní spolupráce v audiovizuálním odvětví, mohou získat soukromé společnosti, neziskové organizace, sdružení, dobročinné organizace, nadace, obce, městské rady atd. 

Příjem žádostí:

 • Do 28. ledna 2016 do 12:00 hodin (poledne bruselského času).

Příjemci podpory:

 • Evropské subjekty usazené v jedné ze zemí, které se účastní dílčího programu MEDIA, a vlastněné přímo státními příslušníky těchto zemí nebo za jejich většinové účasti.
  • Soukromé společnosti.
  • Neziskové organizace.
  • Sdružení.
  • Dobročinné organizace.
  • Nadace.
  • Obce nebo městské rady.

Typy podporovaných projektů:

 • Akce 1 – Přístup na fyzické trhy pro evropské odborníky.
 • Akce 2 – Internetové nástroje určené odborníkům.
 • Akce 3 – Společné evropské propagační činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Dotace max. 60 % celkových způsobilých nákladů na akci v případě, že se akce koná v zemích účastnících se dílčího programu MEDIA.
 • Dotace max. 80 % celkových způsobilých nákladů na akci v případě, že se akce koná v zemích, které se neúčastní dílčího programu MEDIA.

Specifika a omezení:

 • Země účastnící se dílčího programu MEDIA:
  • Členské státy EU.
  • Přistupující země, kandidátské země a potenciální kandidátské země, které využívají předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Unie stanovenými v příslušných rámcových dohodách a rozhodnutích Rady přidružení nebo obdobných dohodách.
  • Země ESVO, které jsou členy EHP, v souladu s ustanoveními Dohody o EHP.
  • Švýcarská konfederace na základě dvoustranné dohody, která s ní bude uzavřena.
  • Země oblasti evropského sousedství v souladu s postupy stanovenými s těmito zeměmi v návaznosti na rámcové dohody o jejich účasti na programech Evropské unie.
 • Program je otevřen rovněž akcím v oblasti dvoustranné či mnohostranné spolupráce zaměřeným na vybrané země nebo regiony na základě zaplacení dodatečných prostředků dotčenými zeměmi nebo regiony a zvláštních opatření, která s nimi budou dohodnuta.
 • Program umožňuje spolupráci a společné akce se zeměmi, které se jej neúčastní, a s mezinárodními organizacemi, které působí v kulturních a kreativních odvětvích, jako jsou UNESCO, Rada Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Světová organizace duševního vlastnictví, a to na základě společných příspěvků pro uskutečnění cílů programu.
 • Činnosti musí být zahájeny mezi 1. červnem 2015 a 31. květnem 2016 a maximální doba jejich trvání je 12 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>