Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Magistrát hl. města Prahy – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Jedná se o finanční podporu pro neziskové organizace, jejichž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží ve volném čase (kroužky, dílny, kurzy). Cílem této výzvy je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit a tím podpořit výchovu dětí a mládeže ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 4. 2016.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
  • Z dotace mohou být hrazeny pouze náklady nezbytné na úhradu provozních nákladů prostor pro přímou činnost s dětmi a mládeží, obnovu a dovybavení materiálně technického zázemí a ostatní osobní náklady vzniklé při zajišťování aktivit s dětmi a mládeží.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný finanční objem je 300 000 Kč z rozpočtu hl. m. Prahy a 773 980 Kč z rozpočtu MŠMT.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je do 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • O dotaci se může ucházet pouze žadatel, jehož existence před datem uzávěrky přijímání žádostí je delší než 12 měsíců.
  • Příjemce podpory musí upřesnit pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží (min. 2x měsíčně) přehledem aktivit za rok 2015.
  • Na jeden projekt je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>