Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Magistrát hl. města Prahy – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Jedná se o finanční podporu pro neziskové organizace, jejichž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží ve volném čase (kroužky, dílny, kurzy). Cílem této výzvy je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit a tím podpořit výchovu dětí a mládeže ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. 3. do 29. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, spolky, nadace či nadační fondy a ústavy, Obecně prospěšné společnosti, DDM dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Podprogram č. 1-4 je určen nestátní neziskové organizaci se sídlem a působností v hl. m. Praze s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase (min. 2x měsíčně).
  • Podprogram č. 2 a 3 je rovněž určen pro Domy dětí a mládeže se sídlem a působností v hl. m. Praze (pouze příspěvkové organizace HMP nebo MČ).

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram č. 1 – Podpora vzdělávání dobrovolných pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volnočasových aktivit.
 • Podprogram č. 2 – Podpora tvořivosti v oblasti technických a řemeslných aktivit, využívání nových technologií.
 • Podprogram č. 3 – Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže.
 • Podprogram č. 4 – Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků na podporu tohoto Programu vyčleněných MŠMT je do výše 3 498 595 Kč.
 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 200 tis. Kč rozpočtových nákladů.

Specifika a omezení:

 • O dotaci se může ucházet pouze žadatel, jehož existence před datem uzávěrky přijímání žádostí je delší než 12 měsíců.
 • Má-li organizace v hl. m. Praze dva a více základních článků, musí být žádost o dotaci hl. m. Prahy podána pouze pražským ústředím nebo přes pražský základní článek se samostatnou právní osobností pověřený mimopražským ústředím.
 • Na jeden projekt je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>