Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Magistrát hl. města Prahy – Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni

shutterstock_60280690.jpg
Share Button

Jedná se o finanční podporu pro neziskové organizace, jejichž hlavní činností je práce s dětmi a mládeží ve volném čase (kroužky, dílny, kurzy). Cílem této výzvy je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových a dalších vybraných aktivit a tím podpořit výchovu dětí a mládeže ke vzájemné toleranci a respektu.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 3. 2018.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Cíl programu: podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží, zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží, rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží, podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu hl. m. Prahy na podporu tohoto programu je do výše  350 tis. Kč (za předpokladu schválení částky vázané na granty v oblasti volného času dětí a mládeže v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018). Předpokládaný objem finančních prostředků na podporu tohoto programu vyčleněných MŠMT je do výše  816 338 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je do 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • O dotaci se může ucházet pouze žadatel, jehož existence před datem uzávěrky přijímání žádostí je delší než 12 měsíců.
  • Má-li organizace v hl. m. Praze dva a více základních článků, musí být žádost o dotaci hl. m. Prahy podána pouze pražským ústředím nebo přes pražský základní článek se samostatnou právní osobností pověřený mimopražským ústředím.
  • Na jeden projekt je možné podat pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>