Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS Český les – Zajištění dostatečné dopravní obslužnosti a bezpečnosti s využitím udržitelných forem dopravy II.

cycle-route-397723__340
Share Button

Dotace podporující výstavbu cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji.
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi.
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Výstavba cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava.
 • Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení.
 • Podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 95 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>