Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MAS LEADER – Loucko Výzva č. 2 PRV

agricultural-machine-1918987__340
Share Button

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: od 7. 6. do 21. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • A Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských činností – Zemědělský podnikatel.
 • B Zvyšování trhu zemědělských produktů - Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, výrobce krmiv nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt.
 • C Zvyšování kvality lesnické infrastruktury - Fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení  nebo spolků s právní osobností, vysokých škol, obcí nebo jejich svazků.
 • D Zvyšování konkurenceschopnosti nezemědělských činností - Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Typy podporovaných projektů:

 • A Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou také investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, případně investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.
 • B  Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.
 • C Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.
 • D Podporovány budou investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.

Forma a výše podpory:

 • Výzva typu A – celková alokace činí 1 500 000 Kč.
 • Výzva typu B – celková alokace činí 1 100 000 Kč.
 • Výzva typu C – celková alokace činí 2 600 000 Kč.
 • Výzva typu D – celková alokace činí 3 670 550 Kč.

Specifika a omezení:

 • U výzvy typu D činnosti sportovní, zábavní, rekreační činnosti, stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>