Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Město Ostrava – Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti volný čas na rok 2016

shutterstock_155351414.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu zájmových a volnočasových činností za účelem zajištění systematických celoročních zájmových a volnočasových činností nebo jednorázových akcí (ne sportovního, tělovýchovného a profesionálního kulturního zaměření) určených pro děti, mládež a seniory (mimo handicapovaných osob).

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí od 14. 10. 2015 do 30. 10. 2015.
  • Žadatel se přihlašuje prostřednictvím elektronické aplikace EvAgend, dostupné na internetových stránkách www.ostrava.cz.

Příjemce podpory:

  • Právnické osoby a fyzické osoby (mimo fyzické osoby nepodnikající) s výjimkou škol a městských obvodů, provozující zájmové volnočasové aktivity na území města Ostravy, jejichž hlavní náplní činnosti nejsou sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní aktivity.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů neziskového charakteru, které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do pravidelné a smysluplné činnosti v jejich volném čase, s tzv. registrovanými členy platícími členské příspěvky žadateli o dotaci.
  • 2. Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů, jejichž cílem je vytvoření zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže do 21 let (včetně).
  • 3. Významné jednorázové zájmové a volnočasové akce (nikoliv sportovní , tělovýchovné a profesionální kulturní), konané na území statutárního města Ostrava a reprezentující město Ostravu na obdobných akcích v ČR i v zahraničí.
  • 4. Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků: 3 600 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnutých peněžních prostředků na jeden projekt: 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně jednu žádost na celoroční činnost, a to buď do tématu č. 1 nebo tématu č. 2. Organizace zřízené nebo založené statutárním městem Ostrava se nemohou hlásit do tématu č. 1. Do tématu č. 3 a 4 může žadatel podat maximálně jednu žádost. V případě, že žadatel podává žádost o poskytnutí dotace do více než jednoho tématu, nesmí použít stejný název projektu. Každá žádost musí být předložena v samostatné obálce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>