Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR ČR – Dotace pro nestátní neziskové organizace 2018

karl.kraj
Share Button

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především z hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány nejpozději do 18. prosince 2017, do 12 hod.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem o státní dotaci může být nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, ústav, resp. zapsaný ústav.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady.
  • Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení - Podpora aktivit zaměřených na poskytování odborného poradenství v oblasti bydlení nebo na zvyšování odborné kvalifikace pracovníků organizací poskytujících poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).
  • Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje a aktivity zaměřené na zavádění udržitelného rozvoje a strategického řízení do praxe.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových uznatelných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace má neinvestiční charakter.
  • Souhrnné projekty zahrnující více ucelených programových částí (aktivit, činností, produktů atd.) musí být strukturovány.
  • Příjemce dotace nesmí z dotačních prostředků poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů, spojených s realizací projektovaných činností, na které byly prostředky použity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>