Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MMR Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje č. 3

stažený soubor
Share Button

Jedná se o dotace na realizaci projektů ve venkovském území České republiky pokrytém Místními akčními skupinami (MAS). Integrované strategie mohou být širšího zaměření, financovány z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. 6. 2017 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu mohou žádat pouze MAS, jimž bylo vydáno Osvědčení o standardizaci MAS ze strany Ministerstva zemědělství.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace integrovaných projektů v rámci jednotlivých operačních programů:
  • Integrovaný regionální operační program (IROP) – posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu;
  • Operační program zaměstnanost (OP Z) – zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech;
  • Operační program životní prostředí (OP ŽP) – posílení biodiverzity a přirozené funkce krajiny;
  • Program rozvoje venkova (PRV) – podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Na podporu SCLLD je v rámci každého programu vyčleněna vybraná částka.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být MAS, jež předložila žádost o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje do první výzvy (CLLD_15_001, vyhlášené dne 1. srpna 2015), nebo druhé výzvy (CLLD 16_002, vyhlášené 11. 5. 2016), pokud hodnocení této žádosti dosud probíhá. Novou žádost může MAS předložit pouze v případě, že byla předchozí žádost zamítnuta, nebo stažena žadatelem a proces administrace žádosti byl ukončen.
 • Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím ISKP14+.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>