Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MPO Program EFEKT

shutterstock_153912668.jpg
Share Button

Jedná se o státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Program je zaměřen na osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a na pilotní projekty. Cílem programu je zvýšit úspory energie, zvýšit  kvality energetických služeb a podpora veřejného sektoru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat na 1/2018 EKIS 2018 do 31. 10. 2017, pro ostatní výzvy je termín ukončení přijmu žádostí 15. 12. 2017.

Příjemci podpory:

 • 1/2018, 3/2018, 4/2018: akciová společnost, spolek, společnost s ručením omezeným, MČ, nezisková organizace, obec, školská právnická osoba, obecně prospěšná společnosti, veřejná obchodní společnost, veřejná výzkumná instituce, podnikající fyzická osoba tuzemská, sdružení právnických osob, zájmové sdružení, a pod.
 • 2/2018: MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, obec.
 • 5/2018: kraj, podnikatel, města/obce a městské části nad 10 tisíc obyvatel.
 • 6/2018: kraj, MČ, společnost vlastněná 100% obcí či městskou částí, státní podnik, obec, školská právnická osoba, organizační složka státu, příspěvková organizace, veřejné nezisk. zdravotní ústavní zdravotnická zařízení.
 • 8/2018: kraj, statutární město, Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • 1/2018 EKIS 2018 Energetická konzultační a informační střediska 2018.
 • 2/2018 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2018 Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2018.
 • 3/2018 KURZY, SEMINÁŘE 2018 Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie 2018.
 • 4/2018 PUBLIKACE 2018 Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 2018.
 • 5/2018 ENERGETICKÝ MANAGEMENT 2018 Zavádění systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 2018.
 • 6/2018 VHODNOST METODY EPC 2018 Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné projekty řešených metodou EPC.
 • 8/2018 ENERGETICKÁ KONCEPCE 2018 Zpracování územní energetické koncepce 2018.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace a maximální výše %  uznatelných nákladů na projekt se liší dle typu jednotlivých podporovaných aktivit.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci musí vykonávat podporovanou činnost na území ČR, musí mít k datu podání žádosti vypořádány nesplacené závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>