Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MPO Program EFEKT

shutterstock_153912668.jpg
Share Button

Jedná se o státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Program je zaměřen na osvětovou a informační činnost, investiční akce menšího rozsahu a na pilotní projekty. Cílem programu je zvýšit úspory energie, zvýšit  kvality energetických služeb a podpora veřejného sektoru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat do 28. 2. 2016.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, městské části, státní podniky, sociální a zdravotnická zařízení, školy, spolky, sdružení právnických osob, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, podnikatelé, komory, veřejně výzkumné instituce.

Typy podporovaných projektů:

 • Pilotní projekty, projekty vzdělávání, studie a mezinárodní spolupráce.
 • Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO); rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla; energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC.
 • Energetická konzultační a informační střediska.
 • Kurz, seminář v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie;  publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie.
 • Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;  posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC; zpracování územní energetické koncepce a zpracování zprávy o této koncepci.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace na tuto výzvu je 80 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace a maximální výše %  uznatelných nákladů na projekt se liší dle typu jednotlivých podporovaných aktivit.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci musí vykonávat podporovanou činnost na území ČR, musí mít k datu podání žádosti vypořádány nesplacené závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám.
 • Celý projekt musí být dodán v tištěné formě v počtu dvou výtisků a také na datovém nosiči.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>