Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MPSV – Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlásilo 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2020. Žádosti přijímá do 31. března 2017.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí je do 31. března 2017.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé oprávněni k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha a jeho městské části, obecně prospěšná společnost, církev a náboženská společnost, ústav, sociální družstvo, spolek, obchodní společnost.

Typy podporovaných projektů:

 • Cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Cíl 2 – Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb vedoucí zejména k naplnění materiálně technických standardů sociálních služeb.
 • Cíl 3 – Rozšíření zázemí poskytovatelů terénních sociálních služeb v souvislosti s navýšením kapacity terénních a ambulantních sociálních služeb péče a prevence.
 • Cíl 4 – Podpora mobility.
 • Cíl 5 – Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb.
 • Cíl 6 – Pořízení prostředků asistivních a asistenčních technologií pro poskytovatele služeb sociální péče.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace).
 • Dotace je poskytována dle výsledku hodnocení žádostí o dotaci v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů až do vyčerpání objemu alokované částky v příslušném kalendářním roce.
 • 75 % uznatelných výdajů uvedených v bilanci potřeb a zdrojů řídícího dokumentu tvoří účast státního rozpočtu na financování akce.
 • Finanční prostředky budou poskytovány formou úhrady ex-post.

Specifika a omezení:

 • Pokud žadatel není oprávněným poskytovatelem sociálních služeb dle daného zákona, je povinen si oprávnění vyřídit do termínu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Akce mohou být realizovány na celém území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>