Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017

shutterstock_155816618.jpg
Share Button

Základním cílem programu je podpoření, zvyšování kvality a rozšiřování péče o podporu kognitivního nadání žáků základních škol a středních škol. Program je určen hlavně na vzdělávání, rozvoj vědomostí a dovedností žáků v mimoškolních vzdělávacích aktivitách, jejichž obsah výrazně přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a které jsou zaměřeny zejména na přírodovědné a technické obory.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají do 10. 11. 2016.

Příjemce podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je podpora nadaných dětí a mládeže.
 • Právnické osoby vykonávající činnost střediska volného času.
 • Vysoké školy.
 • Veřejné výzkumné instituce.

Typy podporovaných projektů:

 • Posílení zájmu a motivace nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů.
 • Propojení vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech.
 • Posílení role propojení školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit mezi jednotlivými druhy škol.
 • Podpora vzniku nových mimoškolních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní.
 • Všestranné využití personální a materiální zázemí vysokých škol, výzkumných pracovišť a hospodářských podniků pro rozvoj mimoškolního vzdělávání žáků.
 • Propojení nabídky aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace je 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace, kterou může žadatel z tohoto programu obdržet, je 1,5 mil. Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % požadované částky.

Specifika a omezení:

 • Z dotace je možné hradit pouze vzdělávací aktivitu v minimální délce trvání 25 hodin pracovní zátěže žáka.
 • Žadatel musí prokazatelně existovat minimálně 2 roky ke dni podání žádosti.
 • Vzdělávací aktivita se musí konat v průběhu roku 2017.
 • Žadatel musí být organizátor vzdělávací aktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>