Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MŠMT Státní podpora sportu – Program VIII Organizace sportu ve sportovních klubech

shutterstock_113484865.jpg
Share Button

Podpora organizace sportu v základních článcích spolků (v TJ a SK).

Příjem žádostí:

Příjemce podpory:

  • Žadatelem je spolek, jehož hlavním předmětem činnosti je v souladu s jeho stanovami sportovní činnost nebo spolek, který vykonává sportovní činnost hasičského sportu, kterou vykonávaná po dobu nejméně 2 let v den podání žádosti. Do této doby lze započítat i dobu, po kterou byla shodná sportovní činnost, která je nyní vykonávána spolkem, vykonávána jinou formou NNO. Doložení shodnosti činnosti a doby vykonávání této činnosti spočívá výlučně na žadateli.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti základních článků spolku. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.
  • Podpora je určena výlučně na činnost TJ/SK, tj. na sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů a asistentů, zdravotní a metodické zabezpečení nemateriální náklady (služby), provozní materiální náklady a nájemné prostor při práci s dětmi a mládeží v TJ/SK.

Forma a výše podpory:

  • V rámci podpory organizace sportu může být dotace poskytnuta z důvodů vysokého celospolečenského významu pro ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu, uvedených v žádosti o dotaci.

Specifika a omezení:

  • Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.
  • Z programu VIII budou podporovány pouze TJ/SK, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 12 členů mladších 18 let. Vzhledem k specifickým podmínkám činnosti TJ/SK zdravotně postižených sportovců se pro tyto spolky snižuje limit na 5 zdravotně postižených členů mladších 18 let.
  • Sportovní činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 x hodina týdně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>