Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Mze – Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

shutterstock_155419280.jpg
Share Button

Dotace na podporu biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách mohou získat uživatelé rybářských revírů.

Příjem žádostí:

  • Termín podávání žádostí je od 3. 4. do 28. 4. 2017.

Příjemci podpory:

  • Dotace mohou čerpat uživatelé rybářských revírů, pro které je ústředním orgánem státní správy rybářství MZe, a celková výměra rybářských revírů, pro něž žádají o dotaci, přesahuje 1,0 ha.

Typy podporovaných projektů:

  • Finanční prostředky mohou být využity jen pro náklady pokrývající vysazování rybích druhů v souladu se stanoveným zarybněním příslušného orgánu státní správy rybářství, které doplňuje druhové spektrum ryb předmětného rybářského revíru, vyjma nákladů na vysazení úhoře říčního v rybářských revírech, v nichž může být vysazován na základě dotací financovaných z Evropského rybářského fondu nebo z Evropského námořního a rybářského fondu.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace je maximálně 500 Kč na jeden hektar rybářského revíru.

Specifika a omezení:

  • Podporu nelze poskytnou pro rybářské revíry, na nichž je prováděna hospodářská těžba za účelem uvedení na trh.

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>