Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

MZV ČR – Dotační řízení na humanitární pomoc 2018

shutterstock_125095025.jpg
Share Button

MZV ČR vyhlašuje tři dotační řízení na humanitární pomoc v roce 2018: pro Irák + irácké a syrské uprchlíky v regionu; pro země s komplexními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Středoafrická republika, Ukrajina) a na DRR a odolnost v prioritních zemích ZRS ČR (Etiopie, Kambodža, Zambie).

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 8. leden 2018.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace a další oprávněné subjekty v rámci tohoto dotačního titulu (spolky, právnické a fyzické osoby, které jsou založeny za účelem poskytování těchto neziskových služeb, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti).

Typy podporovaných projektů:

  • „OKAMŽITÁ POMOC“: Výzva je určena na podporu humanitárních aktivit oprávněných subjektů zaměřených na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Iráku uvnitř země a/nebo pro uprchlíky ze Sýrie nebo Iráku v sousedních zemích (Jordánsko, Libanon, Turecko) postižené probíhajícím konfliktem. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní a psychosociální péče, zajištění přístřeší, vody a sanitace, humanitárního odminování, potravinového zabezpečení a dalších základních životních potřeb uprchlíků, vnitřně vysídlených a vracejících se osob, na poskytování humanitární ochrany a případně též na podporu či obnovu zdrojů obživy a celkové stabilizace nuceně vysídleného či vracejícího se obyvatelstva.
  • „DRR A ODOLNOST“: Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v prioritních zemích dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce, konkrétně v Etiopii, Kambodži a Zambii. Projekty mají být zaměřeny na propojení humanitárních a rozvojových aktivit zejména v oblasti snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti na ně a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v tematických oblastech odpovídajících příslušnému programu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce 2018 – 2023.
  • „KOMPLEXNÍ HUMANITÁRNÍ KRIZE“: Výzva je určena na podporu aktivit oprávněných subjektů v zemích postižených komplexní humanitární krizí, konkrétně v Barmě/Myanmaru, Etiopii, Středoafrické republice a Ukrajině, včetně pomoci uprchlíkům v těchto zemích a uprchlíkům z těchto zemí v sousedních zemích. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění přístupu obyvatelstva, včetně nuceně vysídlených skupin, ke zdravotní péči, vzdělávání, vodě a sanitaci, potravinovému zabezpečení a základním zdrojům obživy, včetně celkové stabilizace, obnovy, snižování zranitelnosti a posilování odolnosti.

Forma a výše podpory:

  • „OKAMŽITÁ POMOC“: Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.
  • „DRR A ODOLNOST“: Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 2 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.
  • „KOMPLEXNÍ HUMANITÁRNÍ KRIZE“: Výše dotace MZV pro jednotlivý projekt je max. 5 mil. Kč; spolufinancování předkladatele činí min. 10% z celkového rozpočtu projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být doručeny v jednom tištěném exempláři zpracovaném dle přiložených podkladů a s vyplněným a statutárním zástupcem předkladatele podepsaným formulářem „Přihláška do výzvy MZV na projekty humanitární pomoci do zahraničí v roce 2018. Projekty a žádosti o dotaci přikládejte rovněž v elektronické formě nebo je elektronicky zasílejte na e-mailovou kontaktní adresu: hana_volna@mzv.cz.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>