Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Nadace Proměny – Grantová výzva 2018 – Proměň své město

bridge-2767545__340
Share Button

Program Proměň své město se zaměřuje na podporu těch, kdo vlastní iniciativou napomáhají ke zlepšení veřejného prostoru ve městech a obcích a zároveň aktivně rozvíjejí vztah veřejnosti k okolnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. září 2018 do 31. října 2018.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o nadační podporu mohou být tyto nestátní neziskové organizace působící na území celé České republiky:
  • spolek, ústav, obecně prospěšná společnost nebo právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Přípravu projektu (např. zpracování sociologického průzkumu, analýz, participačních setkání apod.).
 • Zpracování dokumentace projektu (např. architektonická studie, návrh prvků apod.).
 • Služby odborníka (odborník na participaci, sociolog, architekt, krajinář, výtvarník apod.).
 • Realizaci projektu (např. rostlinný a stavební materiál, ruční nářadí, zápůjčka nářadí či mechanizace, mobiliář, práce dodavatele, materiál potřebný pro realizaci akce či jeho zápůjčka, zábor prostranství apod.).
 • Úhradu nákladů spojených se vzděláváním a osvětou veřejnosti (např. pronájem prostor, zápůjčka techniky, honorář lektorů, web, tiskoviny apod.).
 • Úhradu nákladů spojených s propagací projektu (např. grafické práce, tiskoviny, web, facebook, video apod.).
 • Případné další odůvodněné náklady nutné pro realizaci projektu.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku určeného na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Celková suma nadačních příspěvků, tj. celková částka určená k rozdělení v grantové výzvě, činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum do 31. prosince 2019.
 • Na základě posouzení žádostí a projektových záměrů zejm. z hlediska níže uvedených kritérií vybere nadace max. dvacet (20) žádostí, které postoupí do 2. kola hodnocení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>