Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Národní program zdraví – projekty podpory zdraví

shutterstock_156317762.jpg
Share Button

Dotace na podporu zájmu o odpovědnost ke zdraví, prevence nadváhy a obezity a prevenci užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu mohou získat NNO, příspěvkové organizace, města, obce a organizace jimi založené, ústavy a další. Základním cílem dotačního programu je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Příjem žádostí:

 • Do 30. 9. 2016.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
  • Spolky transformované z občanských sdružení.
  • Obecně prospěšné společnosti.
  • Nadace a nadační fondy.
  • Účelová zařízení církví.
 • Příspěvkové organizace a organizační složky státu zřízené MZ ČR nebo jiným ministerstvem.
 • Organizace zřízené územním samosprávným celkem (krajem, obcí).
 • Ostatní nestátní organizace.
 • Ústavy vznikající  dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1.1.2014.

Typy podporovaných projektů:

 • Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity – prevence nadváhy a obezity.
 • Prevence užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu.
 • Zdravé stárnutí.
 • Zvýšení zdravotní gramotnosti zaměřené na prevenci nemocí a na důležitost očkování.
 • Prevence úrazů, otrav, násilí a šikany.
 • Prevence zubního kazu.
 • Komplexní projekty.

Forma a výše podpory:

 • Dotace se poskytuje maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na schválený projekt.

Specifika a omezení:

 • Jedna organizace může předložit i více projektů.
 • Z programu nebudou pro rok 2016 podporovány projekty specificky zaměřené na primární prevenci užívání návykových látek s výjimkou projektů zaměřených na prevenci užívání tabáku a nadměrné spotřeby alkoholu.
 • Jednoletý projekt podpory zdraví– jeho realizace musí být ukončena k 31. prosinci 2017. V případě dvouletého projektu, jehož realizace bude zahájena v roce 2017, musí být ukončen k 31. 12. 2018.
 • Příjemci podpory jsou povinni nejpozději do 31. 1. 2017 zaslat na MZ ČR roční zprávu o činnosti s účetní závěrkou za poslední rozpočtové období, v němž jim byla dotace poskytnuta.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>