Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Odstranění havarijních situací na rybnících a vodních nádržích

shutterstock_155485934.jpg
Share Button

Dotace na rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, kdy došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní mohou získat podnikatel v zemědělské prvovýrobě, který na rybníku provozuje chov a lov ryb.

Příjem žádostí:

 • Do 31. prosince 2016.

Příjemci podpory:

 • Subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb.
  • Právnická osoba, podnikající a zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, která je zaregistrovaná jako plátce daně z přidané hodnoty.
  • Krajské školní hospodářství.
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech.
  • Česká zemědělská univerzita v Praze.
  • Organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a došlo k ohrožení bezpečnosti vodního díla, nebo je narušena, či jinak významně omezena jejich vodohospodářská funkce, v souvislosti s nastalou havarijní situací, nebo povodní.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.
 • Dotace je poskytována ve výši 100 % výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky).

Specifika a omezení:

 • Z programu nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.
 • Podporu nelze poskytnout na odbahnění.
 • Podporu nelze poskytnout v případě, kdy vlastník vodního díla více než tři roky neprovedl opatření uložená vodoprávním úřadem k uvedení vodního díla do bezpečného stavu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>