Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

OP PIK Proof of Concept – Výzva II

shutterstock_153590834.jpg
Share Button

Cílem programu a Výzvy Proof of concept  je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi (VO) a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem žádostí:

 • Příjem Žádostí o podporu probíhá od 4. 1. 2019 (8:00:00 hod.) do 6. 5. 2019 (23:59:59 hod.).

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty – malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh; výstupem projektu bude studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro realizaci další možné fáze projektu.
 • b) Aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Forma a výše podpory:

 • Pro aktivitu a):
  • Maximální míra veřejné podpory je 60% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 a) Výzvy pro střední podniky, resp. 70% pro malé podniky.
  • Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 b) a c) Výzvy.
 • Pro aktivitu b):
  • Maximální míra veřejné podpory je 35% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 d) Výzvy pro střední podniky, resp. 45% pro malé podniky.
  • Maximální míra veřejné podpory je 50% celkových způsobilých výdajů projektu vymezených v bodě 5.2 e), f) a g) Výzvy.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro aktivitu a) a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu b).

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>