Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

drill-444493__340
Share Button

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 9. 2018 do 15. 11. 2018.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická osoba s živnostenským oprávněním.
 • Žadatel musí mít sídlo, případně sídlo své pobočky ve městě Plzni.

Typy podporovaných aktivit:

 • Spolupráci základních škol, příspěvkových organizací statutárního města Plzeň, se středními školami na území města Plzně, účastí v rukodělných soutěžích vyhlašovaných Plzeňským krajem, např. v soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, případně v obdobných projektech:
  • materiálová podpora.
  • nákup spotřebního materiálu a vybavení školních dílen.
  • vybavení odborných učeben pro realizaci zejména zájmového technického vzdělávání.
  • mzdové náklady včetně zákonných odvodů pro pedagogickou činnost související s volnočasovými aktivitami žáků zaměřenými na rozvoj technického vzdělávání (kroužky). Poskytnutá finanční podpora může být použita na úhradu mzdových nákladů včetně zákonných odvodů maximálně do výše 30 % schválené částky dotace.
 • Tematické exkurze k podpoře technického vzdělávání:
  • doprava, vstupné.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na podporu dotačního programu činí 1 200 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě je 100 000 Kč, což odpovídá maximální výši žádané dotace v částce 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí mít prokazatelný vztah k městu Plzni – nabízené aktivity se musí týkat plzeňských dětí a mládeže.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>