Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora bydlení 2019 – Podporované byty

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 5. listopadu 2018 do 1. února 2019.

Příjemci podpory:

 • Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem; veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost; evropská společnosti, družstvo; spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.

Typy podporovaných projektů:

 • Pečovatelský byt:
  • Cílem výstavby pečovatelských bytů je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
 • Vstupní byt:
  • Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.
 • Komunitní dům seniorů:
  • Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy činí 350 000 000 Kč.
 • Jedná-li se o výstavbu pečovatelského bytu, vstupního upravitelného bytu nebo bytu v Komunitním domě seniorů, činí finanční částka maximálně 600 000 Kč na jeden byt.
 • Jedná-li se o výstavbu vstupního bytu, činí finanční částka maximálně 550 000 Kč na jeden byt.
 • Jedná-li se o pořízení bytu , finanční částka na jeden byt je stanovena ve výši max. 80 % z nižší ze dvou hodnot, a to z kupní ceny bytu, nebo ceny bytu dosažené vydražením a odhadní ceny bytu stanovené znalcem, maximálně však 400 000 Kč na jeden byt.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace uzavře s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu k pečovatelskému bytu na dobu 2 let.
 • Podlahová plocha vstupního bytu nesmí překročit 80 m2.
 • V Komunitním domě seniorů musí být minimálně 10 bytů, maximálně však 25 bytů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Vaše dotazy a komentáře

 1. JUDr. Ivan Žemlička napsal:

  v obci schválilo zastupitelstvo u jednoho delší dobu prázdného bytu změnu na nebytový prostor s tím, že byt nemá dřevník na uskladnění paliva ale má i nefunkční komín.Starosta tvrdí, že na všechno dostane dotace a bude z toho zase byt.. Kromě toho má starosta v úmyslu vybudovat na půdě budovy půdní vestavbu a taky s dotací. V obci nejsou žádné sociální případy a obec nemá bytový pořadník.Ostatní byty jsou v bytovce ZD, koupené obcí, ve špatném stavu pokud jde o inženýrské sítě, všechny rozvody jsou asi 50 let staré.
  JUDr. Ivan Žemlička

  • Dobrý den,

   ano, dotace na daný záměr je poskytována, ale je nutné, aby vybudované byty měly své nájemníky z cílové skupiny. Na obnovu inženýrských sítí poskytuje někdy podporu kraj v rámci programu podpory rozvoje venkova, můžete se tedy s dotazem obrátit i tam.

   S pozdravem, LT


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>