Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování ve Zlínském kraji

shutterstock_153866099.jpg
Share Button

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení ve Zlínském kraji, které se zaměřují na prevenci rizikového chování.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 19. 1. 2017 do 8. 2. 2017 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Dotační titul 1:
  • Spolek, ústav, nadace, nadační fond.
  • Obecně prospěšná společnost.
  • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností.
 • Dotační titul 2:
  • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1 – podpora projektů NNO, které se zaměřují na následující aktivity:
  • Kontaktní a poradenské služby a terénní programy zaměřené na osoby závislé na návykových látkách – uživatele návykových látek, osoby ohrožené závislostí, dále rodinné příslušníky, pedagogy působící v kraji.
  • Služby v oblasti poradenství a terapie (odborné sociální poradenství, služby následné péče) pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí na návykových látkách a z nelátkových závislostí zejména patologickým hráčstvím
  • Volnočasové aktivity v registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (prioritně v obcích s rozšířenou působností).
  • Kvalitní programy nebo projekty v oblasti primární prevence rizikových typů chování, zahrnující problematiku látkových i nelátkových závislostí (zejména přednášková a poradenská činnost).
  • Další projekty a programy v oblasti primární prevence rizikových typů chování (zejména přednášková a poradenská činnost, dále specifické volnočasové aktivity s přímým vztahem k prevenci rizikových typů chování).
 • Dotační titul 2 - Podpora škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování:
  • Programy specifické primární prevence zaměřené na všechny typy rizikového chování.
  • Programy podporující nebo rozšiřující preventivní programy škol a školských zařízení.
  • Projekty zaměřené na poskytování odborných informací a vzdělávání odborné i laické veřejnosti.
  • Projekty všeobecné primární prevence zaměřené na zkvalitnění práce s třídními kolektivy a zlepšení sociálního klimatu škol.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1: Na projekt je možné získat podporu ve výši od 50 000 do 100 000 Kč.
 • Dotační titul 2: Na projekt je možné získat podporu ve výši od 20 000 Kč do 50 000 Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>