Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Na základě nařízení vlády č. 98/2002 Sb. Ministerstvo Kultury vyhlásilo výběrové dotační řízení v oblasti médií a audiovize na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace romských spoluobčanů do společnosti. Řízení je tematicky zaměřeno na přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti doručte v listinném vyhotovení do 31. října 2015 na odbor médií a audiovize Ministerstva kultury.

Příjemci podpory:

  • FO nebo PO.
  • Příjemci by měli prokázat, že minimálně 1 rok se věnují činnosti na podporu národnostních menšin a nemají žádné dluhy vůči státním organizacím.

Typy podporovaných projektů:

  • Periodický tisk psaný v jazyku národnostních menšin (příp. jeho převážná část). Tisk by neměl být vydáván za účelem dosažení zisku a měl by být veřejně šířen na území ČR. Dotace je poskytována na prokazatelné náklady spojené s vydáváním nebo jeho rozšiřováním.
  • Rozhlasové nebo televizní vysílání převážně či jenom v jazyku národnostních menšin. Ministerstvo je ochotno poskytnout finanční dotaci na zaplacení vynaložených nákladů spojených s výrobou a rozšiřováním programů v případě, že jedním z důvodů dané činnosti není dosažení zisku.

Forma a výše podpory:

  • Je možno poskytnout dotaci v maximální výši 70 % prokazatelných nákladů projektu.
  • K žádosti se přikládá i doklad o zřízení příp. existenci bankovního účtu, na který budou finance odeslány.

Specifika a omezení:

  • Realizace projektu musí být zajištěna tentýž rok kdy žadatel dostane příslušnou dotaci. Pokud musí být za jakýchkoli důvodů projekt předčasně ukončen, příjemce by měl do 30 dnů předložit údaje o finančním vypořádání a vrátit poměrnou část finanční podpory.
  • V jednom kalendářním roce je možné podat maximálně 3 projekty.
  • Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva kultury.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>