Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Podpora včelařství

včela
Share Button

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat: od 31. 08. – 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

  • Včelař, chovající včely na území České republiky.
  • Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území České republiky poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace.

Typy podporovaných projektů:

  • Zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin.

Forma a výše podpory:

  • Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.

Specifika a omezení:

  • Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).
  • Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných  včelstev v příslušném roce).
  • Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s.
  • Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace neorganizovaný včelař nepodal žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>