Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_155219123.jpg
Share Button

Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena v SPRSS MSK. Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí Krajské základní sítě sociálních služeb.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 16. 10. 2017 do 6. 11. 2017.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

Za uznatelné náklady jsou považovány:

 • Osobní náklady:
  • Mzdové náklady na zaměstnance vykonávající odbornou činnost v sociálních službách.
  • Mzdové náklady na zaměstnance zajišťující činnost zařízení sociální služby: management (např. vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (např. personalista), provozní pracovníci (např. kuchaři).
  • Odvody sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance.
  • Další osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance povinen odvádět.
 • Provozní náklady:
  • Nákup dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok.
  • Nákup dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti více než 1 rok.
  • Spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty).
  • Služby: energie, telefony, poštovné, ostatní spoje, nájemné, opravy a udržování, školení a kurzy (v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách), cestovní náhrady (v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně v souvislosti s účastí zaměstnanců žadatele na školeních a kurzech), ostatní služby, správní režie.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvkovým organizacím zřízeným MSK bude finanční podpora poskytnuta formou příspěvku na provoz.
 • Příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi bude finanční podpora poskytnuta formou dotace.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel podává pouze jednu žádost s výjimkou žádostí o dofinancování a žádostí o dotaci pro sociální služby s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci dle článku X Podmínek.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>