Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

socialni zaclenovani
Share Button

Dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou sociální služby, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci musí být podány ve lhůtě od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016 včetně..

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli o dotaci jsou poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazení do krajské sítě sociálních služeb, kteří mají ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby zahrnující registrovanou sociální službu, jíž se týká projekt.

Typy podporovaných projektů:

 • PSS 1 – Dofinancování vybraných druhů sociálních služeb na r. 2016. Podpora bude zaměřena na poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytují službu dle:
  • § 37 Odborné sociální poradenství.
  • § 39 Osobní asistence.
  • § 40 Pečovatelská služba.
  • § 46 Denní stacionáře.
  • § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
  • § 49 Domovy pro seniory.
  • § 50 Domovy se zvláštním režimem.
  • § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
  • § 63 Noclehárny.
  • § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Forma a výše podpory:

 • PSS 1 – Minimální výše poskytnuté dotace je 50 000 Kč, maximální je 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>