Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340
Share Button

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 28. 5. 2018 do 4. 6. 2018 včetně.

Příjemci podpory:

 • Církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných projektů:

 • PSDP 1/18 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb podpořených v rámci dotačního programu „Podpora služeb sociální prevence“.
 • PSDP 2/18 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence.
 • PSDP 3/18 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností.
 • PSDP 4/18 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • PSDP 1/18 - Minimální výše poskytnuté dotace: 40 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 1 200 000 Kč.
 • PSDP 2/18 - Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.
 • PSDP 3/18 - Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • PSDP 4/18 - Minimální výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč. Maximální výše požadované dotace na sociální službu:
  • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské základní síti sociálních služeb × 30 000 Kč.
  • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb × 20 000 Kč.
  • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • V souvislosti s institutem vyrovnávací platby se upozorňuje, že maximální výše osobních nákladů uznatelných pro vyrovnávací platbu za celou sociální službu na rok 2018 činí 550.000 Kč/úvazek/rok u sociálních služeb pověřených Moravskoslezským krajem závazkem veřejné služby.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>