Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“

výzkum 3
Share Button

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ (dále jen Program) je vyhlášen v souladu s podmínkami programu PROSPERITA v Operačním programu Podnikání a inovace, ze kterého statutární město Plzeň obdrželo podporu na realizaci projektu „Plzeňský vědecko technologický park III“. Program je jedním z nástrojů, kterými město Plzeň zajistí poskytování cenově zvýhodněných služeb vědeckotechnického parku.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí: od 1. 9. 2017 do 11. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovanou aktivitou je nákup služeb, jejichž výsledky/výstupy příjemce dotace potřebuje na plánované inovační aktivity v rámci svých podnikatelských činností.
 • Získaná služba musí být využitelná žadatelem o dotaci pro jeho podnikatelské aktivity udržitelným způsobem. To znamená, že službu žadatel/příjemce dotace nevyužije jen jako subdodávku v rámci jednorázové neopakovatelné dodávky třetí straně.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše způsobilých výdajů na jednu žádost o dotaci pro žadatele, který je malým nebo středním podnikem, je stanovena na 32 000 Kč (cena služeb bez DPH).
 • Minimální výše způsobilých výdajů na jednu žádost o dotaci pro ostatní žadatele (tj. velké podniky, které neodpovídají definici malého a středního podniku), je stanovena na 60 000 Kč (cena služeb bez DPH).
 • DPH není způsobilým výdajem.
 • Výše dotace je pro malý a střední podnik maximálně 75 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 120 000 Kč.
 • Výše dotace je pro velký podnik maximálně 40 % ze způsobilých výdajů (cena služeb bez DPH), nejvýše však 120 000 Kč.
 • U multioborových služeb je míra podpory (dotace) v % stejná jako u ostatních služeb. Žadatel o dotaci však může požádat o dotaci až do výše 180 000Kč, a to v případě, že tomu odpovídá výše předpokládaných způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci je oprávněn předložit pouze jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>