Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Program víceleté podpory cestovního ruchu statutárního města Olomouce

Cestovniruch_cestovniruch_procyklisty_cyklostezky(1)
Share Button

Grantová podpora cestovního ruchu z prostředků SMOl je směrována zásadně na projekt v oblasti cestovního ruchu, na konkrétní produkt nebo subjekt. Zahrnuje podporu rozšíření turistických atraktivit či expozic ve městě, vytvoření či vylepšení produktů cestovního ruchu či organizaci akce, která svým charakterem splňuje kritérium přínosu nadregionálního, národního či mezinárodního charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu od 3. 12. 2018 do 11. 1. 2019 (včetně).

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora neinvestičního charakteru a investičního nestavebního charakteru (provozní výdaje, nákup materiálu, nákup vybavení, drobné opravy).

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program pro rok 2019 a 2020 je předpokládaná celková výše částky 1  100 000 Kč , což znamená:
  • v roce 2019 je předpokládaná výše celkové částky 550 000 Kč.
  • v roce 2020 je předpokládaná výše celkové částky 550 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt na daný rok činí 550 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifikace a omezení:

 • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>