Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

PRV 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

shutterstock_155695982.jpg
Share Button

Cílem opatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjem žádostí:

 • Ohlášení vstupu do opatření ZZP pro rok 2018:
  •  nejpozději dne 15. 5. 2018.
 • Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění 2018:
  •  nejpozději dne 30. 11. 2018.
 • Žádost o dotaci na péči a ukončení 2018:
  • nejpozději dne 15. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Vlastník zemědělského pozemku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Na založení lesního porostu.
 • Na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
 • Na ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.

Forma a výše podpory:

 • Zalesnění:
  • Dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan budou podpořeny sazbou 3 035 EUR/1 ha.
  • Ostatní dřeviny vyjmenované v příloze č. 1 NV budou podpořeny sazbou 2 100 EUR/1 ha.
 • Péče o lesní porost:
  • Dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan budou podpořeny sazbou 669 EUR/1ha/rok.
  • Ostatní dřeviny vyjmenované v příloze č. 1 NV budou podpořeny sazbou 298 EUR/1ha/rok.
 • Ukončení zemědělské výroby (náhrada):
  • V případě orné půdy, vinice, chmelnice, ovocného sadu, školky nebo jiné trv. kultury činí 488 EUR/ha.
  • V případě travního porostu, úhoru, trvalého travního porostu nebo jiné kultury činí 161 EUR/ha.

Specifika a omezení:

 • Pro přesné určení příznaku je nutné zajistit zakreslení skutečně zalesňované plochy, tj. hranic DPB určeného pro zalesnění.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>