Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg
Share Button

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí v rámci Investičního programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny na projekty s cílem zkvalitnění a rozvoje materiálně technického zázemí nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a neziskových organizací s dětmi a mládeží pracujícími.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 29. 12. 2017.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
  • Obnova zařízení a dovybavení NNO tj. obnova strojního vybavení NNO  a pořízení vybavení vhodného pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, jehož hodnota je vyšší než 40 000 Kč.
  • Nezbytné rekonstrukce a modernizace objektů bezúplatně převedených z Fondu dětí a mládeže na NNO.

Specifika a omezení:

  • Podmínkou pro poskytnutí dotace na rekonstrukci nebo obnovu objektů je jejich vlastnictví nestátní neziskovou organizací nebo jejich dlouhodobý pronájem (tj. min. na 10 let ode dne podání žádosti).
  • Dotace nelze poskytovat na investice do majetku pronajatého od soukromé fyzické osoby, na rekonstrukce, opravy a údržbu kulturních památek a sportovních a tělovýchovných zařízení, pokud tyto nejsou dlouhodobě (tj. nejméně 5 let) v majetku NNO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>