Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Rozvoj podmínek pro vzdělávání v Královéhradeckém kraji

shutterstock_151216508.jpg
Share Button

Dotace na pořízení vybavení na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností žáků. Územím realizace je Královéhradecký kraj.

Příjem žádosti:

 • Žádosti jsou přijímány od 10. 12. 2018 (8.00 hod.) do 16. 1. 2019 (14.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Pořízení vybavení nebo obnova stávajícího vybavení způsobilého žadatele o dotaci na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností dětí, žáků a studentů. Zajištění metodických materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v přímé souvislosti s používáním vybavení pořízeného v rámci dotačního programu.
  • Projekty zahrnující pořízení vybavení i vzdělávání.
  • Doložené začlenění polytechnického vzdělávání do platného školního vzdělávacího programu.
 • 2. Podpora systematické práce s talentovanými dětmi, žáky a studenty v Královéhradeckém kraji, vytváření příležitostí k rozvoji a uplatnění talentu, realizace a nabídka aktivit stimulujících a rozvíjejících nadání, podpora tvořivých a badatelských činností podněcujících využívání kreativního potencionálu talentovaných dětí a mládeže, podpora individuální práce nadaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Systematická práce s talentovanými dětmi.
  • Projekty a aktivity zaměřené na dlouhodobější činnosti talentovaných žáků, výsledky činnosti práce s talentovanými dětmi.
 • 3. Zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky.
  • Pořízení softwarových aplikací pro výuku a práce s nimi.
  • Vzdělávání pedagogů vedoucí k efektivnímu využívání digitálních nástrojů ve vyučovacím procesu.

Forma a výše podpory:

 • Pro účel 1: 20 000 Kč – 70 000 Kč.
 • Pro účel 2: 10 000 Kč – 35 000 Kč.
 • Pro účel 3: 10 000 Kč – 60 000 Kč.
 • Maximální možný podíl dotace na celkových nákladech žádosti 90 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>