Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

SFRB – Program Živel

shutterstock_82350280.jpg
Share Button

Státní fond rozvoje bydlení má v rámci svého rozpočtu připravenu vždy rezervu pro případnou potřebu na pomoc k odstranění následků škod způsobených živelní pohromou. Podpora je poskytována ve formě nízkoúročených úvěrů. Živelní pohromou se myslí situace, jež vznikla v důsledku působení přírodních sil, pokud byl v souladu s krizovým zákonem vyhlášen krizový stav nebo třetí stupeň povodňové aktivity podle vodního zákona. Jedná se o přívalové deště, extrémně silný vítr, mimořádně intenzivní bouřku, mnohdy spojenou s krupobitím.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. 12. 2016.

Příjemci podpory:

 • V zásadě osoba postižená živelní pohromou, tedy:
  • Obec, kraj nebo jiná právnická osoba, která je vlastníkem obydlí.
  • Fyzická osoba, jež je vlastníkem obydlí, případně její manžel, registrovaný partner nebo osoba příbuzná v přímé linii s vlastníkem, podmínkou je trvalé bydliště v obydlí, které bylo poničeno během živelní pohromy.

Typy podporovaných projektů:

 • Oprava, výstavba nebo pořízení obydlí.
 • Realizaci protipovodňových opatření (tj. stavební a technická ochrana obydlí).
 • Podporu následné pomoci v případě živelních pohrom.
  • Zpřehlednění právní úpravy následné pomoci v případě živelní pohromy.
  • Aktualizace podmínek pro získání úvěru na opravy a výstavbu bytů.
  • Zvýšení stávajících limitů úvěru na opravy, výstavbu a pořízení bytů.
  • Zvýšení motivace vlastníků k pojištění bydlení.
  • Zvýšení možnosti získání úvěrů fyzickým osobám, které by na volném trhu neuspěly.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek bude poskytnut na:
  • Na opravu minimálně 30 000 Kč, maximálně 300 000 Kč / byt. Při realizaci protipovodňových opatření lze získat až 200 000 Kč / byt, celková maximální výše úvěru je tedy až 500 000 Kč / byt. Délka splatnosti je 10 let, úroková sazba fixní a činí 1 %. Po dobu 6 měsíců lze odložit splácení jistiny, maximální délka splatnosti se ale nemění. Úvěr může být splacen předčasně, bez sankcí.
  • Na výstavbu maximálně 2 500 000 Kč / byt či dům. Doba splatnosti je 20 let, úroková sazba variabilní, fixní po dobu 5 let, minimálně ve výši 2 %.
  • Na pořízení maximálně 1 500 000 Kč / byt, doba splatnosti a úrok jsou stejné jako v případě výstavby.

Specifika a omezení:

 • Úvěr na opravu se poskytuje vlastníkovi, spoluvlastníkovi nebo společenství vlastníků obydlí, úvěr na výstavbu či pořízení pouze fyzické osobě.
 • Žádost o úvěr musí být SFRB doručena do dvou let od data, kdy došlo k poškození obydlí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>